Якою ж ти була, ЗОШ № 3 ?…


x_de7364c41900 р.
– парафіяльна початкова

30-ті р. – неповна жіноча «Реджина Марія»

60-ті р. – школа стала восьмирічною

1993 р. – реорганізація неповної школи в середню школу

1996 р. – відкриття 1 класу з українською мовою навчання

2001 р. – відкриття класів природно-математичного напряму

2002 р. – зміна мовного статусу загальноосвітньої І-ІІІ ступенів

школи №3 м. Рені

2004 р. – відкриття групи з поглибленим вивченням англійської мови у 5 кл.

2005 р. – відкривається клас філологічного профілю

2005 р. – відкриття класу з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу

2007 р. – відкривається клас історико – філологічного профілю

2008 р. – відкриваються класи технологічного профілю. Учні 11 –х класів впершее беруть участь у державній програмі ЗНО

2009р. – впровадження двомовності при вивченні предметів у російськомовних классах

2010 р. – впровадження профільного навчання в старшій школі

Школа спрямовує свою діяльність на:

           

  • Реалізацію основних державних, регіональних та міських програм, системи допрофільної та профільної освіти.
  • Підвищення професійної культури працівників закладу, загальної культури учнів.
  • Удосконалення системи роботи в умовах профільного навчання.
  • Реалізацію компетентнісно орієнтованого навчання.
  • Конструктивне оновлення управлінської та науково-методичної роботи.
  • Пропаганду національної культури, традицій, звичаїв українського народу.
  • Відпрацювання оновленої системи виховання учнів.
  • Розвиток учнівського самоврядування.
  • Вивчення та впровадження найкращих здобутків національної педагогіки у практику роботи учителів школи.
  • Визначення неповторності, індівідуальності та унікальності кожної дитини.

 

 Головна мета закладу:

 * організація навчального процесу, спрямованого на  забезпечення соціальної та професійної мобільності, конкурентноспроможності випускника в соціумі відповідно до Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти з урахуванням моделі, типу, специфіки і змісту діяльності закладу;

* створення досконалого освітньо – виховного середовища, що сприяє формуванню у школярів громадянської відповідальності, духовності, культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.